Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Markéta

Datum a čas

Dnes je sobota, 13. 7. 2024, 5:01:59

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Obsah

Stručná historie

  Kalivodské údolí bylo osídleno již v laténském období (400 př. n. l. – začátek n. l.), o čemž svědčí nálezy výroby sapropelitových náramků. Sapropelit je hořlavý lupek tvořící nadloží uhelných slojí, lidově nazývaný švartna. Užíval se k výrobě náramků a jiných předmětů. Těžil se pravděpodobně v prostoru mezi Kalivody a Jedomělicemi a zpracovával se buď na místě, nebo se rozvážel do vzdálenějších osad. A právě v Kalivodech byla také osada s doklady rozsáhlé výroby náramků.
   Jméno Kalivody (také Kalivoda) pochází snad od Kalivodi jako čeleď Kalivodova. Ve 14. století zde byla založena vodní tvrz. První osudy Kalivod jsou spojeny s Přerubenicemi. V Přerubenicích bývala tvrz a starodávné zemanské sídlo, na němž seděli r. 1318 Zdeněk a Předvoj z Přerubenic.

Historie

"Místo po bývalé vodní tvrzi Kalivody"

Ve 14. století byla ves pravděpodobně rozdělená na dvě části, kde část s Kalivodou patřila rodu Hrabáňů z Přerubenic, kteří „na štítě svém klobouk s peřím nosívali“. První písemná zmínka o Kalivodech je z roku 1389, kdy byly zemanským sídlem. Petr Hrabaně z Kalivod (zemřel 1391) a Petr, synovec jeho, darovali r. 1389 „almužnu ke kostelu Srbečskému na statcích svých Kalivodě a Přerubenicích“.
   V 16. století se Kalivody staly statkem samostatným. Po smrti Jindřicha Hořešovce z Libušína dostala Kalivodu vdova Mandaléna z Libušína, která r. 1569 zapsala tvrz Kalivodu (Kalivody) se dvorem a vsí, ale teprve po své smrti, Anně z Baršov, manželce Jana Velemyského z Velemyšlovsi. Později ještě učinila dodatek, že se ze statku měly vydat peníze Jiříkovi Litmírovi z Háje. R. 1577 se tito dědicové smlouvali, ale protože ani jeden tolik neměl, aby spoluúčastníka vyplatil, prodali Litmír a synové Annini tvrz, dvůr a ves Kalivody Adamovi Hruškovi z Března, Citolib a Smolnice. (Reliéf celé rodiny tohoto pána byl z farního chrámu v Srbči v nedávné době bohužel odcizen.) Potom byla tvrz opuštěna.
   R. 1596 prodali Hanuš, Adam a Karel Hruškové tvrz Kalivody a vše příslušenství Matyáši Štampachovi ze Štampachu, hejtmanu kraje slánského. V rukou Matyáše Štampacha se tak sešlo velké Kornhauzské panství, k němuž náležely i obce Srbeč, Bdín, Kalivody, Přerubenice, Dučice a Milý.
   Matyáš panství Kornhauz velmi zvelebil, dal vystavět nový zámek, novou školu. Své veliké jmění odkázal svému synovi Janu Reichartovi ze Štampachu, který byl pro své stranění Fridrichu Falckému (zimnímu králi) přinucen po bitvě na Bílé hoře Čechy opustit. Panství bylo zkonfiskováno a r. 1621 zastaveno Elišce Popelové z Lobkovic. Ta pak veškerý zabavený majetek postoupila hraběti z Fürstenberka, jehož dcera Marie Eleonora, hraběnka z Hohenosu, r. 1662 prodala celé panství hraběti Janu Adolfovi ze Schwarzenberka. Rodu hrabat ze Schwarzenberka patřilo panství až do 1. pozemkové reformy za 1. republiky.
   V roce 1887 měly Kalivody 46 domů a 267 obyvatel. Školou patřily do Bdína a farou do Srbče.
   V roce 1920 byla dokončena stavba silnice a její vyasfaltování bylo provedeno v roce 1963. V roce 1938 se poprvé rozsvítilo elektrické světlo a roku 1942 byl do vsi zaveden telefon. Místní knihovna zahájila svůj provoz v roce 1945, už tehdy v budově obecního úřadu. Vodovod má obec od r. 1951. V roce 1951 také začala do Kalivod jezdit první autobusová linka, a to ze Slaného. V roce 1952 byl vybudován obecní rozhlas a v roce 1954 se ve vsi objevil první televizní přijímač.
   Dnes v Kalivodech najdete 88 obyvatel trvale žijících v 29 rodinných domcích. K dispozici mají obchod se smíšeným zbožím, hospodu, obecní úřad a knihovnu.

Dostupné historické znaky majitelů:

Jan Adolf - Erb 1662HruškaVrtatislavStampach Erb 1591 - 1615