Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

V. ročník 2013 14

Svátek

Svátek má Filip

Datum a čas

Dnes je neděle, 26. 5. 2024, 17:40:52

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

A. SVOZY ODPADŮ

a) Svoz komunálního odpadu

Svoz nádob 120 l - každé úterý v sudém týdnu

DO ČERNÝCH NÁDOB PATŘÍ JEN TO, CO NEJDE VYTŘÍDIT A UMÍSTIT DO ZELENÉ, MODRÉ, ŽLUTÉ NÁDOBY!!!

Z dostupných analýz a statistik vyplývá, že až 77% obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří složky, které se mohou vytřídit a dále využít. Naší snahou bude na základě Studie o odpadech přijmout taková opatření, abychom pomohli za Vaší podpory snížit tuto nepříznivou bilanci!

b) Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz je organizován obcí 1x v roce, během měsíce května.                                       Velkoobjemovým odpadem je odpad, který pro svou velikost nelze dát do klasických kontejnerů na komunální odpad například starý nábytek, koberce, lina, gauče apod. 

c) Svoz nebezpečného odpadu a zpětně odebíraných elektrozařízení

Svoz je organizován obcí 1x v roce, během měsíce května.                                        Nebezpečné odpady z domácnosti jsou např. baterie, akumulátory, barvy a laky, ředidla, chemikálie, léky, motorový olej

B. TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

a) Papír

V obci Kalivody třídíme papír do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Kontejnery jsou vyváženy svozovou firmou 1x za 14 dní..

ANO!! Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 

NE!! Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do komunálního odpadu! 

b) Nápojový karton (tetrapack)

V obci Kalivody třídíme nápojové kartony do pytlů oranžové barvy, které jsou bezplatně k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

ANO!! Z nápojových kartónů sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout!

NE!! Z nápojových kartónů sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

c) Směsné sklo

Ke třídění skla použijte zelené kontejnery. Sklo již nemusíte třídit podle barvy. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Kontejnery na sklo jsou vyváženy s četností 1x za měsíc.

ANO!! Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

NE!! Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

d) Plasty

Třídíme do žlutých pytlů, které jsou zdarma k dispozici v kanceláři obecního úřadu. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

ANO!! Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE!! Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

e) Kovy

Drobné kovy můžete třídit do šedých pytlů, které jsou zdarma k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin,  v Kalivodech formou vyhlášených svozů „železná neděle“. Tyto svozy pořádá místní jednotka dobrovolných hasičů a vy jim tímto způsobem přispíváte na činnost.

ANO!! Do pytlů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

NE!! Do pytlů určených pro sběr kovů nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

f) Bioodpady

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. V rámci naší obce je sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajišťován prostřednictvím označeného velkoobjemového kontejneru umístěného na stanovišti vedle hospody.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech. Obec zajistila občanům Kalivod jejich nákup.

g) Zpětný odběr elektro

V současnosti je zpětný odběr elektrozařízení organizován v rámci mobilních svozů spolu s nebezpečným odpadem 1x v roce, viz. Svoz nebezpečného odpadu a zpětně odebíraných elektrozařízení.

Zpětný odběr baterií (tužkové, monočlánky, knoflíkové) je možný díky sběrné nádobě, která je umístěna ve vestibulu obecního úřadu.                                                                                   Zpětný odběr drobného elektra (žehličky, feny, mobilní telefony, ..) je také možný do nádoby umístěné v budově obecního úřadu.                                                                                  Zpětný odběr žárovek a jiných světelných zdrojů je také zajištěn díky sběrné nádobě, umístěné v budově obecního úřadu.

h) Oleje a jedlé tuky

Kuchyňský olej je považován za směsný odpad a v malém množství jej zle vsáknout například do kuchyňské utěrky a vyhodit do komunálního odpadu. V malém množství lze oleje a tuky i kompostovat.

Oleje a tuky nepatří do dřezu ani záchodu.

Tento druh odpadu lze shromažďovat v PET láhvích, které jsou pevné a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje a kontaminaci okolí.
Naplněné a pečlivě uzavřené PET lahve stačí odnést na sběrné místo (obecní úřad) a vhodit do určené sběrné nádoby.

Pro zajímavost uvádíme, že 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody.

C. INFORMACE o odpadech a jejich třídění